Đăng ký miễn phí

Các dịch vụ lưu trữ web truyền thống đơn giản là quá phức tạp, tốn thời gian và tốn kém để quản lý.

Gửi quảng cáo

Chúng tôi đã tạo ra Trình tạo trang Website.com với quan điểm của người dùng. Chúng tôi muốn cung cấp một nền tảng không yêu cầu kỹ năng viết mã hoặc kinh nghiệm thiết kế. Chúng tôi giữ cho nó đơn giản.

Tiếp xúc

Sau khi nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các giải pháp thương mại điện tử, chúng tôi đã phát triển một trong những công cụ xây dựng cửa hàng trực tuyến miễn phí và đầy đủ tính năng duy nhất, cho phép các chủ doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh trực tuyến của họ.

Phát triển kinh doanh

Ngày nay, chúng tôi tự hào trao quyền cho các cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ trên khắp thế giới. Mọi người đều xứng đáng có một trang web và chúng tôi rất vui khi thấy những gì bạn tạo ra.