Thể loại Lưu trữ:MUA BÁN XE

Các hãng và đại lý có các chiến lược nào để thúc đẩy doanh số trong dịch bệnh Covid 19

Các chương trình bán hàng trong bối cảnh đại dịch quyết định tương lai các hãng xe và đại lý bán xe.  Các hãng và đại lý có các chiến lược nào để thúc đẩy doanh số trong dịch bệnh Covid 19 Chương trình bán hàng hay các chương trình Marketing trong giai đoạn khó […]